Loading…

Het basisdienstenpakket van Glans bestaat uit het dagelijks schoonmaak- onderhoud van kantoor- en winkelpanden, scholen, instellingen, enzovoorts.

Graffiti verwijderen

Snel, veilig, betaalbaar en zonder beschadiging van de ondergrond

Asbestsanering

Glans Asbestsanering B.V. is in haar dienstverlening een volwaardige partner

item_asbest

Vergunningaanvraag

Ook het aanvragen van een (sloop)vergunning bij de gemeente hoort tot de dienstverlening van Glans Asbestsanering.

Na ontvangst van de vereiste vergunning zorgen wij voor vakkundige verwijdering en veilige afvoer van het asbest. Na sanering van het bouwwerk volgt de laatste, afrondende fase:

de zorgvuldige uniforme toetsing van het uitgevoerde werk door een onafhankelijke (door het Ministerie van SZW erkende) certificatie-instelling. Na goedkeuring volgt de vrijgaveverklaring.

Banner_rechts_Asbest